Projektledning Bygg i Uppsala 

 
Kvalificerade byggtjänster för projektledning inom bygg: strukturerad och effektiv byggstyrning av van och personligt engagerad byggkonsult med den kunskap och kompetens som krävs för optimalt stöd under hela byggprocessen.

​​​​​​​JK Consulting AB, baserade i Uppsala, tar uppdrag på hemmaplan och på riksnivå. Större  och  mindre uppdrag hanteras på samma effektiva och pålitliga sätt för en trygg vägledning genom hela byggprocessen. 

Byggkonsult Jean Kjerulf innehar den spetskompetens som krävs och leder
med effektivitet och personligt engagemang: planering, ekonomistyrning,
processbevakning och kunskapen att fatta snabba, bra beslut. 
 
En investering vad gäller tid och ekonomi med bästa förutsättningar för
byggherren vid enskilt uppdrag eller vid totalentprenader och generalentreprenader.
 
Företaget, vars projektstyrning skapar de rätta förutsättningarna, ordnar så att byggprojektet fungerar effektivt och kommer i mål mot uppsatt budget i rätt tid. 
 
Certifierad Byggarbetsmiljösamordnare Planering och Projektering, BAS-P och BAS-U.