Byggkonsult

BYGGKONSULT I UPPSALA FÖR STRUKTUR, EFFEKTIVITET OCH KVALITET 

 
Välkommen till JK Consulting AB, Uppsala. Vass expert med personligt engagemang med fokus på optimalt samarbete med uppdragsgivaren för effektiv byggprocess från plan till utveckling till färdigställd byggnad. Samordnar byggprojekt med van hand för struktur och effektivitet inom plan och konstruktion, tid och ekonomi, kvalitet och hållbarhet.
 
Att anlita en skicklig byggkonsult är en en klok investering som skapar de bästa förutsättningar för att komma i mål på det sätt som det var tänkt och planerat.