Verksamhet

BYGGLEDNING OCH PROJEKTLEDNING MED RÄTT KOMPETENS

 
JK Consulting AB, ett konsultföretag som erbjuder en erfaren och välbalanserad projektorganisation, välkomnar bygguppdrag både i närområdet runt Uppsala och på riksnivå. Bred kompetens och gedigen branschvana kännetecknar företaget som med van hand leder byggprojekten från idé och plan till färdigställd byggnad.
 
Som byggkonsult samarbetar företaget med byggherrar/uppdragsgivare i diverse byggprojekt som skall verkställas.
 
Fokus på: kommunikation, ekonomi, tidsramar/tidsmål och kvalitet. Professionell vägledning för projektstyrning och synkronisering av projekt.
 
Innebörden för uppdragsgivaren blir lägre kostnader, ökad effektivitet, optimalt beslutsunderlag och ett framgångsrikt projekt.
​​​​​​​

VERKSAMHETSOMRÅDEN:

  • Projektledning 
  • Byggledning Bygg
  • Byggledning El
  • Ekonomistyrning, kalkylering, kostnadsbedömningar 
  • Upphandling och inköp